NasiK-i (USIM)

Tarikh: 26 Nov 2023   | Modul: Formula Pengurusan Kewangan Peribadi Patuh Syariah  | Venue: DKS 1.1, Fakulti Syariah dan Undang-Undang   | Peserta: Mahasiswa USIM   | Penaja: EXIM BANK

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *