Modul

Pembinaan Modul

Bagi memastikan kualiti modul yang dibangunkan oleh pihak MYTIJAROH setaraf dan menepati kehendak transaksi kewangan Islam semasa, setiap kandungan modul-modul ini dibangunkan dengan berdasarkan pengamatan yang rapi kepada teori dan aplikasi terkini di dalam sistem ekonomi & kewangan Islam masakini.


Senarai Modul

 1. Formula Pengurusan Kewangan Peribadi-i
 2. Formula Pengurusan & Penyelesaian Hutang-i
 3. Formula Pengurusan Pelaburan-i
 4. Formula Pengurusan Perbankan-i
 5. Formula Pengurusan Perlindungan Kewangan-i
 6. Formula Pengurusan Aliran Tunai-i
 7. Formula Bisnes Patuh Syariah-i
 8. Formula Pengurusan Harta Pusaka-i
 9. Resepi Kerjaya Sebagai Pegawai/Konsultan Shariah & Kewangan Islam
 10. Customized In-House Module

Kumpulan Sasaran

 • Pengamal Institusi Kewangan Islam
 • Pekerja Sektor Kerajaan & Swasta
 • Usahawan & Peniaga
 • Kakitangan & Mahasiswa IPT
 • Sektor Koperasi
 • Sektor Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 • Warga¬†Guru & Kakitangan Sekolah
 • Jawatankuasa Masjid & Surau
 • Masyarakat Umum